Farm 28

2018-03-25 優秀認證有機農場2018

    好高興今年可以得到『最佳認證有機農場』亞軍,實在有賴大家嘅支持同鼓勵,希望明年可以更進一步,種植更好嘅蔬菜俾大家食啦!